משחקים למען חברה וקהילה טובה ומאוחדת
30,000 חניכים לוקחים חלק בשינוי מדי שנה