משחקים למען חברה וקהילה טובה ומאוחדת
100,000 חניכים לוקחים חלק בשינוי מדי שנה