תכניות

תכניות ההדרכה של מפעלות חינוך וחברה בנויות כרצף חינוכי לחניכים מכיתות א'-יב' כאשר כל תכנית עוברת התאמות על פי מאפייני קהל היעד אליו היא פונה: גיל החניכים, מין החניכים, רמת תפקוד, ותק בפעילות, מאפיינים סביבתיים וכן הלאה.
תכניות ההדרכה רבות ומגוונות ומטרתן העיקרית הינה הקניית ערכים ומיומנויות חיים באמצעות הספורט והפעילות על המגרש, בהתאם לחזון ולמטרות הארגון.
התכניות עוסקות בקשת רחבה של נושאים הנוגעים למעגלי החיים של החניכים והחניכות, ביניהם ערך הקבוצה, מנהיגות והובלה, הגינות ומניעת אלימות, אורח חיים בריא, הכרת האחר ועוד.
באמצעות התכנית עובר החניך תהליך משמעותי אישי וקבוצתי של פיתוח זהות עצמית חיובית ומעורבת וחיזוק תחושת המסוגלות העצמית.