תכניות

תכניות ההדרכה של מפעלות חינוך וחברה בנויות כרצף חינוכי לחניכים מכיתות א'-יב' כאשר כל תכנית עוברת התאמות על פי מאפייני קהל היעד אליו היא פונה: גיל החניכים, מין החניכים, רמת תפקוד, ותק בפעילות, מאפיינים סביבתיים וכן הלאה.
תכניות ההדרכה רבות ומגוונות ומטרתן העיקרית הינה הקניית ערכים ומיומנויות חיים באמצעות הספורט והפעילות על המגרש, בהתאם לחזון ולמטרות הארגון.
התכניות עוסקות בקשת רחבה של נושאים וערכים הנוגעים למעגלי החיים של החניכים והחניכות, ביניהם ערך הקבוצה, מנהיגות והובלה, הגינות ומניעת אלימות, אורח חיים בריא, הכרת האחר, העצמת נשים ונערות, דו-קיום וקידום שלום דרך ספורט ועוד.
באמצעות התכנית עובר החניכ/ה תהליך משמעותי אישי וקבוצתי של פיתוח זהות עצמית חיובית ומעורבת וחיזוק תחושת המסוגלות העצמית.
 
תכניות ההדרכה מעודכנות מעת לעת לאחר שינויים והתאמות לצרכים העולים מהשטח ולאחר תהליך הערכה ומדידה לצורך שיפור ולמידה מתמשכים.