פנימיות רווחה

תחום פנימיות

מודל מרכזי להגנה על ילדים ונוער במצבי בסיכון הינו השמה חוץ ביתית - הפנימייה. המסגרת הפנימייתית נועדה לנסות ולמנוע או לכל הפחות לצמצם משמעותית את הסיכון בו שרוי הילד ואף לחזק את כוחותיו. חלק חשוב במהלך חינוכי – טיפולי בפנימייה הינו פעילות העשרה מגוונת כגון ספורט.

מפעלות חינוך וחברה הינה גוף מקצועי מרכזי המסייע ליצירת והעמקת פעילות הספורט בפנימיות בישראל ולהפיכתו לגורם משמעותי בתהליך החינוכי – טיפולי, גורם המעצים את הילדים והנערים, מעניק להם כישורי חיים ומיומנויות שיצמצמו את מרחב הסיכון בו הם נמצאים. במסגרת תכנית זו מפעלות פועלת בכ- 90 מסגרות אשר בהן מתחנכים כ – 10,000 ילדים ונערים.

קיימים כיום למעלה מ- 70 רכזי ספורט במישרה מלאה שמלווים מקצועית וחינוכית ע"י מפעלות חינוך.

מטרות מרכזיות בתכנית זו:

·         קיום רציף של פעילות ספורט מאורגנת ושיטתית במסגרת הפנימייה.

·         היצע מגוון ורחב של פעילויות ספורט, כך שתהיה השתתפות של מרבית חניכי הפנימייה.

·         עלייה ברמת המוטיבציה הלימודית של החניכים הלוקחים חלק בפעילות הספורטיבית.

·         ירידה בהתנהגויות מסכנות ובתופעות אלימות בפנימיות, כחלק מאימוץ אורח חיים בריא.

·         בניית אופק תעסוקתי לחניכי הפנימייה בגילאי 15 – 18 בתחום הספורט.

גורם מרכזי ביישומן של מטרות אלו הינם רכזי הספורט בפנימיות.

מפעלות חינוך וחברה אחראית על גיוס רכזי הספורט, שיבוצם בפנימיות השונות, ובעיקר אחראית על מתן ליווי, הדרכה והנחייה מקצועית וחינוכית לצוות רכזי הספורט בפנימיות לאורך כל השנה. ההדרכה תתמקד בדרך בה נכון להיעזר בספורט על מנת לקדם את הילד והנער בסיכון הנמצא בפנימיות רווחה וזאת ע"י קיום תקשורת שוטפת ויומיומית מול רכזי הספורט, קיום השתלמויות הדרכה מקצועיות, קיום ביקורים ופגישות בשטח עם הרכזים ומנהלי הפנימיות ואף מתן מענה להכשרה תעסוקתית לרכזים בפנימיות בקורסי ספורט שונים.

שותפים לתהליך, לפיתוח וליווי התכנית – שירות לילד ולנוער במשרד הרווחה, עמותת ילדים בסיכוי, תחום ילדים ונוער בג'וינט אשלים.