נפש בריאה בגוף בריא

 

'נפש בריאה בגוף בריא' הינה נגזרת של התוכנית 'מאמנים לשינוי חברתי', הכוללת התאמה של תכניה למגזר החרדי. רציונל התוכנית הנו יצירת שינוי תודעתי כלפי ההתייחסות לספורט ואימוץ אורח חיים בריא במגזר החרדי ('נפש בריאה בגוף בריא') בעזרת הכשרה והפעלה של מתנדבי השירות הלאומי כעתודה חינוכית/ספורטיבית ושימוש בפעילות ספורטיבית ככלי חינוכי מרכזי לשינוי חברתי, העצמה, שייכות, בניית קבוצה, פיתוח מנהיגות ורכישת כלים לאורח חיים בריא ומניעת אלימות.

מטרות התכנית:

בנית מסגרת אלטרנטיבית להתנדבות, של חינוך דרך שימוש בפעילות ספורטיבית ככלי.

הקניית ערכים, נורמות התנהגות וכישורי חיים דרך שימוש בתוכניות הייעודיות "נפש בריאה בגוף בריא" ובתוכנית "דרך המגרש".

חיזוק תחושת המסוגלות העצמית והעשרת המתנדבים, תוך עידוד המתנדבים להשתלב במסגרות הכשרה מקצועית.

 

את התכנית מובלים רכז וצוות חרדי והיא פועלת עם גופיים קהילתיים חרדים.

המתנדבים משתלבים ברובם הגדול בשתי מסגרות השמה מרכזיות:

 

מסגרות חרדיות לאוכלוסייה עם מוגבלות.

מסגרות לנוער נושר (נוח"מ).

 

המתנדבים משתלבים במסגרות הנ"ל ככוח עזר למדריכי ספורט מקצועיים.

בנוסף במסגרות שאינן כלולות בהגדרות הנ"ל, המדריכים משמשים "כסוכני שינוי" להתאמת תכנים של "אורח חיים בריא" ועידוד לעיסוק בפעילות גופנית מותאמת לאוכלוסייה החרדית (תכנית הדרכה ייחודית שפותחה עבור אוכלוסייה זו-"נפש בריאה בגוף בריא" ).

לאורך השנה עוברים המתנדבים ע"י צוות מפעלות חינוך וחברה, הכשרות מקצועיות וימי עיון תקופתיים. כל זאת על מנת לשפר את כישוריהם המקצועיים ואף כדי לעסוק בתכנים הקשורים לחוויות ההתנדבות האישית של כל אחד מהם. כל זאת מתוך ראייה כי שיפור אלמנטים אלו, מעצימים את חווית ההתנדבות ומגדילים את חשיבות עיצוב תמונה העתיד שלהם, כאזרחים תורמים בחברה .

 

לפרויקט זה יכולת שכפול ושעתוק אדירה שממנפת את הישגיו בחברה הישראלית.